cyfrifwyr siartredig & Cynghorwyr busnes Bangor |Gwynedd | Gogledd Cymru cyfrifwyr siartredig & Cynghorwyr busnes Bangor |Gwynedd | Gogledd Cymru
Cyfrifwyr bangor

Croeso i Hart Parry CYF8542_2_thumb

Nid yw pob cyfrifwyr yr un peth! Os mai dim ond gwybodaeth hanesyddol a treth a gyfrifir i chi ar ol diwedd y flwyddyn, ond y disgwyliwch fwy gan eich cyfrifwyr, yna dewch i siarad gyda ni.

Rydym yn cynnig gwasanaeth bersonol o safon efo ffioedd blynyddol penodol.
Ein prif feysydd arbenigedd yw:

Cychwyn busnes
Ffurfio cwmni
Cyfrifo
Treth
TAW
Cyflogaeth
Hyfforddi a mentora
Archwiliad credydau a gwirio hunaniaeth
Datblygiad busnes
Cynllun gwarchod treth
Cadw llyfrau
Cynllunio olynol
Cynllunio Treth Etifeddiaeth

Os dymunwch drafod eich anghenion yn Gymraeg cysylltwch a Janey neu Shan, mae’r  ddau yn rhugl yn y Gymraeg

The British Accountancy Awards 2011 Winner and Finalist 2014

Cofrestredig gan Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartedig. Rydym yn cynnal Yswiriant Iawndal Proffesiynol.